Telekátalakítási szolgáltatások

A telek (fő jellemzője helyrajzi száma –hrsz-, nem a címe!) jelenlegi méreteinek, alakjának, minősítésének megváltoztatásával kapcsolatos munkák:

A telekalakítási engedélyezési eljárások teljes egészében a Földhivatal hatáskörébe kerültek.  (246/2009.(XI.3.) Korm.r., módosított 338/2006.(XII.23.) Korm.r., 343/2006.(XII.23.)Korm.r.). A Földhivatal felé beadott telekalakítási dokumentációt a Hivatal műszaki értelemben vizsgálja, megfelelőség esetén földhivatali záradékkal ellátja (egy évig érvényes, kétszer hosszabbítható). (46/2010 (IV.27) FM rendelet)

A záradékolt vázrajzot a telekalakítási-engedélyezési eljárás  keretében , a szintén földmérő által elkészített telekalakítási helyszínrajzzal együtt megküldi az illetékes Önkormányzatnak. Az Önkormányzat, mint elsőfokú Építési hatóság,,  esetenként egyéb szakhatóságokkal együtt dönt a telekalakítás engedélyezéséről, vagy feltételekhez kötött engedélyezéséről  (a hozzájárulás az adott település szabályozási tervének függvénye – RRT- általában ott vannak leírva és a település térképén jelölve a beépíthetőség, teleknagyság, építési övezetek,stb, amelyek megadják az adott telekre nézve a telekalakítás lehetséges formáit). A munka elvégzése előtt feltétlenül érdemes egyeztetni az Önkormányzattal, így az esetleges elutasítás, a felesleges munka elkerülhető.

A Földhivatal a telekalakítási engedély birtokában végzi el az ingatlan-nyilvántartási átvezetést, jegyzi be a változást a tulajdoni lapra és a térképre, ezáltal válik jogerőssé, ehhez szükséges ügyvéd által ellenjegyzett okirat.

Mindezen műveletek többlépcsősen és egy eljárásban is elvégezhetők, mindkét formát vállaljuk (idő különbség). Az okirat elkészítését jogász partnerünk bevonásával vállaljuk.

1.1.    TELEKMEGOSZTÁS

Egy telek több önálló hrsz-u részre osztása, a megosztás szintén az RRT függvénye, ugyanis meghatározott a minimális telekméret, a kialakuló új telkeknek közterületre (magánút is megfelelő) kell nyílni, meghatározott a minimális telekszélesség, építési teleknél.

1.2.    TELEKEGYESÍTÉS

Hasonló a fentihez, egyszerűbb, mert egyesítéssel keletkező nagyobb telek általában nem ütközik problémába szabályozási szempontból.

1.3.    HATÁRRENDEZÉS

Két, vagy több egymással érintkező telek közös határvonalainak megváltoztatása, ezzel területük is változhat.

1.4.    BELTERÜLETBE CSATOLÁS

Szintén az RRT függvénye és önkormányzati testületi határozat szükséges hozzá, e nélkül a munka nem végezhető el, célja pl. adott külterületi vagy üdülőövezeti terület építésiterületté (telekké) nyilvánítása.