Építéssel közvetlenül kapcsolatos geodéziai szolgáltatások

2.1.    TELEKFELMÉRÉS, TERVEZÉSI TÉRKÉP KÉSZÍTÉSE

Jó építési terv készítéséhez elengedhetetlen, el nem készítése rendszerint visszaüt, 5% lejtésviszony esetén az önkormányzat a tervezési dokumentációt e nélkül nem fogadja el. Megfelelően tartalmazza a telket, kerítéseket- ha van-, földhivatali (térképi) telekhatáraival együtt, a fákat, egyéb objektumokat, közművek látható műtárgyait, telek előtti utcát(közmű és út csatlakozás), 5% lejtés felett  szintvonalakkal (a szintvonal azonos magasságú pontokat összekötő vonal), ebből tudja az építész tervező az épületet ideálisan elhelyezni, a legkevesebb földmunkával, terepalakítással, készülhet  3d változatban is.

2.2.    TELEKHATÁR KITŰZÉS

A földhivatali (elvi ) telekhatárok kitűzése (kijelölése) a természetben, bemérve a jelenlegi kerítéseket, kimutatva az esetleges eltéréseket, melynek alapján, ha szükséges a telekszomszéd felszólítható a kerítés telekhatárra helyezésére (a földmérő nem hatóság, csak objektív alapot ad a telekvita eldöntésére). Kerítésépítésnél is szükséges. Telek megvétele előtt feltétlenül ajánlott, sok későbbi szomszéd-vita-per megelőzhető!

2.3.    ÉPÜLETKITŰZÉS

Az épület helyének, tartószerkezetének, falak helyének kijelölése a kivitelezés megfelelősége érdekében.

2.4.    ÉPÜLETFELTÜNTETÉSI VÁZRAJZ

Kötelezettség, az épület jogerős használati engedélyének megadásakor az elkészült épületet földmérő beméri és dokumentálja földhivatal felé, hogy a földhivatal térképezni és a tulajdoni lapra rávezetni tudja.

2.5.    ÉPÜLETTÖRLÉS

Kötelezettség, épület bontás elvégzése után földmérő épülettörlési vázrajzot készít, csak ennek alapján törlik a térképről és a tulajdoni lapról az elbontott épületet. Szükséges hozzá a jogerős bontási engedély, ha nem engedélyezett bontással történt, hatósági bizonyítványt kell kérni önkormányzattól.